Planerad Verksamhet 2019

 Hålla regelbundna protokollförda styrelsemöten.  Anordna Höstmöte och Årsmöte med intressanta och aktuella gäster.  Vidareuppdatera medlemsregistret med tillhörande kontaktuppgifter.  Utskick via mail löpande under året med information och nyheter.  Genom vårt...