Bli medlem

För att bli medlem i  Umåkers Hästägarförening betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och dina adress. BTR – 200 kr för helår. (samma konto som ovan) 50 kr rabatt om man...