Sammanfattning Styrelsemöte

Umåkers hästägareförening Protokoll sammanfattning Styrelsemöte Datum: 2019-11-05 Tid: 18.30 Plats: Stall Stefan Johansson, Umåker Närvarande: Berit Bjur, Catarina Norqvist, Lotta From, Carin Johansson, Ann Broström, Hans Nordqvist, Roland Berglund, Ivan Berglin 1....

Dagordning Höstmötet

Dagordning ordinarie höstmöte för Umåkers Hästägareförening 191120 kl.18.30, Big Spender, Umåker Val av ordförande för mötetVal av sekreterare för mötetVal av justeringspersonerNärvarolista (röstlängd) upprättasGodkännande av dagordningÅrsavgift 2019 (Styrelsen...