Sammanfattning Styrelsemöte

Umåkers hästägareförening

Protokoll sammanfattning

Styrelsemöte

Datum: 2019-11-05

Tid: 18.30

Plats: Stall Stefan Johansson, Umåker

Närvarande: Berit Bjur, Catarina Norqvist, Lotta From, Carin Johansson, Ann Broström, Hans Nordqvist, Roland Berglund, Ivan Berglin

1. Medlemmar: 1 ny. 127 totalt varav 89 är röstberättigade

2. Ekonomi: Lotta rapporterade

3. Rapporter: a).  Lotta informerar från BTRs höstkonferrens:

 b) Träff med Robert K och övriga föreningar : MYCKET togs upp och Robert informerade om kommande planer för Umåker,

 c) Hemsidan: Saker som ska in: Protokollsammanfattning från styrelsemöten +stadgar. Ann har fått access till FB-sida av Gunilla

 d) Månadens häst: Mr Golden Quick

4.  Höstmöte: fortsatt planering. – inbjudan har gått ut – dagordning – anmälan senast 14/11. Carin tar kontakt med Susanne inför höstmötet.

5.  Skrivelse från bl.a. Travhästägarna ang prispengar/ förfogande av dessa: Vi stöttar dom

6.  Denningerutredningen: Tråktigt att få veta det med så kort varsel, att dom ska komma till Umåker 2019-11-07, ingen kan gå från oss- Skickat en skrivelse till Robert o Anders om det. Försöka länka ut artikeln.

7.  Onsdag 25 dec  Winter Trot Classic, Fika V75  i baren läktaren-NEJ, någon annan kan få ta den

8.  Bemanning hästägarerummet  8/11 (Norrlands elitserie final) & 18 nov (sax)  & 6 dec (sax): Carin/Ann tar den 8/11. Berit ev 18/11 och Ann den 6/12.  Tillägg, det kom riktigt mycket folk tack vare annonsen i travprogrammet 8 nov , jätteskoj!

9.  Övrigt: Nedläggning Evedensia, Olika åsikter. Dyrt. Billigare att åka till Finland, kan bli bättre med privat aktör. Träff inför Hästens Dag hålls den 19/11-ingen kan delta från oss. Travhästägarnas möte i Sth 7/11-ingen kan delta från oss. Hästägarkannorna:: Täcken via Agria gm Micke, glaskaraffer ordnar Carin

10. Nästa möte efter höstmötet: I slutet på januari, återkommer om datumförslag

Ann Broström

2019-11-13

Dagordning Höstmötet

Dagordning ordinarie höstmöte för Umåkers Hästägareförening 191120 kl.18.30, Big Spender, Umåker

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justeringspersoner
 4. Närvarolista (röstlängd) upprättas
 5. Godkännande av dagordning
 6. Årsavgift 2019
  (Styrelsen föreslår oförändrat:
  Enskild medlem 250:- , Familj 350:- (boende på samma adress)

För medlemskap i BTR, enskild 200:- Familj 300:-

Den som vill vara medlem i både Hästägareföreningen och BTR betalar 400:- för enskild och 500:- för familj, alltså en rabatt på 50:-. 

 • Nya hemsidan
 • Övriga frågor