Umåkers hästägareförenings årsmöte 2020-09-08

Läktaren på Umåker kl 18.30 Protokoll Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar: Ulf Rutqvist valdes till mötesordförandeVal av sekreterare för årsmötet: Ann Broström valdes till mötessekreterare Justering av röstlängd (sker normalt genom närvarolista):...