Möte om Rådslag 2,0

Till alla medlemmar i Umåkers Hästägareförening. Svensk Travsport står inför en organisationsförändring och Travhästägarna, i egenskap av BAS-organisation, har möjlighet att ha inflytande över detta. Vi kommer att ha representation med vid ett möte med Travhästägarna...