Kallelse till Höstmöte för
Umåker Hästägareförening

Onsdag 26/10 kl.19.00 Travrestaurangen Umåker.Vi bjuder våra medlemmar på smörgåstårta, övriga intresseradebetalar 100:-Sedvanliga höstmötesförhandlingar med fastställande av årsavgift för2023 som huvudsakligt ärende, dagordning fås på mötet.Efter avslutat möte tittar...