På grund av rådande omständigheter rund coronaviruset . Har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet. Nytt datum kommer att meddelas senare.