Valberedningens förslag

Valberedningens förslag inför årsmötet den 17 juni 2021

Val av styrelsemedlemmar, ordförande och revisorerer.

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 7 ordinarie ledamöter.

Val av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar som är i tur att avgå:

Ivan Berglin, Carin Johansson och Ann Broström.

Följande personer valdes 2020 och har ett år kvar av mandatperioden:

Hans Nordqvist, Susanne Granberg, Linda Långström-Sallinen, Ulf Rutqvist och Helena Moliis.

Valberedningen föreslår följande omval till styrelsen på 2 år:

Carin Johansson och Ann Broström.

Valberedningen föreslår följande omval till styrelsen på 1 år:

Ivan Berglin.

Ordförande på 1 år

Valberedningen förslår omval av Ivan Berglin.

Val av två revisorer:

Valberedningen förslår omval av Ann Gerklev och Monika Johansson.

Valberedningen för Umåkers hästägareförening

Berit Bjuhr, sammankallande

Siv Larsson

Monika Johansson

Kallelse till Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE UMÅKERS HÄSTÄGAREFÖRENING Torsdag den 17 Juni 2021 kl. 19.00 Big Spender, Umåker

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET
Vi inleder med fika och för att vi ska kunna
planera så vill vi att ni skickar anmälan med
hur många som kommer och eventuella
matallergier till ivan.berglin@mail.se eller
sms:ar till 070–683 16 61. Anmälan senast
den 13 Juni.

KVÄLLENS PROGRAM
19.00 Kaffe och bröd serveras.
19.15 Årsmötesförhandlingar
På grund av rådande
omständigheter med anledning av
pandemin så kommer vi att
förenkla och förkorta vårt program
till att endast innehålla
årsmötesförhandlingar. Den
sociala samvaron och en god bit
mat får vi spara till ett annat
tillfälle.
Var och en hämtar sit fika och
säter sig på en plats innan mötet
börjar. Vi vill at vi ser till att sprida
ut oss i den väl tilltagna lokalen.

Kom endast om du inte har minsta
symptom.

Tänk på avstånd och handhygien.

Förslag till dagordning:
1 Val av ordförande at leda årsmötets förhandlingar
2 Val av sekreterare för årsmötet
3 Justering av röstlängd (sker normalt genom
närvarolista)
4 Godkännande av dagordning
5 Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
6 Val av två personer at jämte ordföranden justera
protokollet och fungera som röstkontrollanter
7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberätelse
och ekonomisk berätelse.
8 Revisorernas berätelse.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av ledamöter i styrelsen (minst sju)
11 Val av ordförande som utses bland
styrelseledamöterna för en tid av ett år
12 Val av två revisorer (och en suppleant) för en tid av
et år
13 Val av valberedning, varav en sammankallande för
en tid av et år.
14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
15 Övriga frågor som väckts av medlem före eller vid
årsmötet. Sådant ärende kan upptas till avgörande
efter årsmötets godkännande.

 

Möte om Rådslag 2,0

Till alla medlemmar i Umåkers Hästägareförening.

Svensk Travsport står inför en organisationsförändring och Travhästägarna, i egenskap av BAS-organisation, har möjlighet att ha inflytande över detta. 
Vi kommer att ha representation med vid ett möte med Travhästägarna i slutet av månaden och inför detta vill vi ha våra medlemmars synpunkter och kloka tankar med oss i diskussionen.

Därför kallar vi till ett medlemsmöte Torsdag den 22 april klockan 19.00. Mötet kommer att vara digitalt och den som anmäler sig får en länk att ansluta sig till.
Anmälan gör man helst på e-mail till ivan.berglin@mail.se Annars fungerar också sms. 070-6831661 Anmälan senast den 21 april 18.00

Frågan är egentligen mötets enda ärende, men självklart lämnar vi också utrymme för andra frågor, information och förslag.

Detta brev har även gått ut till alla medlemmar med tillhörande bilagor. Kolla även om den hamnat i skräpposten. Sen om ni inte anmält mailadress så gör gärna det så ni inte missar något utskick. Anmäl till adressen ivan.berglin@mail.se

Avseende föreningens årsmöte så avvaktar vi nya besked kring restriktioner som ska komma i början av maj. Vi siktar på att ha ett årsmöte på plats. Som vi längtar!

Ett mail damp ner hos oss

…med en fråga ifall vår förening kan verka för att en fullt utrustad hästklinik med möjlighet att genomföra buköppningar vid allvarliga koliktillstånd, kan etableras i Norrland.

Frågan hade aktualiserats av den kolik som drabbade From the Mine för några månader sedan då hela Travsverige höll andan och alla tummar för den lilla grå krigaren. Catarina Norqvist hade fått förklara hur en resa på drygt 60 mil från Umeå till Uppsala med en så sjuk häst, var alldeles för riskabel och därmed blev alla påminda om hur långt hästarna i Norrland har till en klinik som har möjlighet att buköppna.

Varför är det så här? Varför finns ingen akutsjukvård för hästar i Norrland? Om du råkar vara hästägare i Gällivare, blir det dessutom över 100 mil enkel resa till Uppsala och även om både Sundsvall och Boden har schemalagda kirurger på besök, så kan en hästägare aldrig räkna med att få hjälp vid akuta operationer. Och definitivt aldrig om en buköppning behövs.

Vad krävs för att våra hästar ska få åtnjuta samma service som i södra Sverige?

Frågan gick till några av landets mest kompetenta och erfarna kirurger, vilket resulterade i en telefonintervju med Bengt Ronéus och ett utförligt mail från Bengt Johansson. Ingen av dom såg finansiering som det största problemet, utan snarare hur vi skulle kunna behålla kompetent personal till en sådan klinik i Norrland. Detta problem har i sin tur sin grund i vårt magra hästunderlag. Vi har helt enkelt för få hästar i Norrland.

Buköppningar är speciellt krävande när det gäller både personal och kostnader, då eftervården av en opererad häst exempelvis kräver övervakning dygnet runt i några dagar. Långt ifrån alla hästar överlever ändå och till syvende och sist kan det komma att handla om pengar. Man får räkna med att en buköppning går på ca 100 000 kr och även om försäkring finns, blir det en stor kostnad för hästägaren.

Läs hela mailet från Bengt Johansson (länk till anan sida)

Linda Wikström, Evidensias affärsområdeschef Häst, håller med övriga talare om att det är kompetensen som är det största problemet och det gäller även södra delen av landet. Hon berättade att det är en extremt stor utmaning att försöka rekrytera kompetenta kirurger med lång klinisk erfarenhet, vilket är nödvändigt vid avancerad kirurgi som t.ex. buköppningar vid kolik. Trots välutrustade kliniker i södra Sverige, tvingas hon försöka rekrytera utomlands.

Vår största utmaning är alltså tillgången till adekvat kompetens enligt Bengt, Bengt och Linda. Ronéus tyckte ändå att vi borde höra med de veterinärer som redan är verksamma här och på plats. Skulle de vilja ingå i ett kirurgteam? Skulle de kunna? Frågan gick till några av våra lokala hästveterinärer.

Jag fick ett utförligt mail av Ditte Vemming som resulterade i ett nej… ”Jag har assisterat ca 40-50 kolikoperationer och det är tillräckligt många för att veta att sådana ingrepp är ytterst komplicerade och så pass riskfyllda att jag aldrig skulle våga ge mig in på det själv.”

Läs hela mailet från Ditte (länk till annan sida)

Även Maria Conradsson backade inför den tänkta uppgiften och menade att det blir för få fall för att kunna upprätthålla kompetens och locka kompetent personal. ”Jag varken vill, eller kan, ta på mig något sådant. De fåtal buköppningar jag varit med på ligger ett tjugotal år tillbaka.”

Det är hårt att vara norrlänning… Om någon har en nydanande lösning eller ett innovativt förslag som kan göra hästägandet i Norrland mer tryggt – hör av er till föreningen!

Höstmötet blir digitalt

Kära medlemmar i Hästägareföreningen, Umåker!

Vi befinner oss i en alldeles speciell situation på många sätt.

Den pandemi som innebär ett allvarligt hot och de nya, skärpta restriktioner som följer med den gör att vi inte kan hålla vårt höstmöte på det sätt som vi hade önskat.

Förutom att det är tråkigt att inte kunna gratulera våra ”Månadens Häst”-pristagare så innebär det också att vår förening har hamnat i ett dilemma.

Våra stadgar säger att vi ska ha minst 7 ledamöter i styrelsen. Vid det försenade årsmötet blev det endast klart med 6 ledamöter och vi hade således minst en vakans som vi sköt upp till höstmötet. Problemet uppstod när vår kassör, Susanne och ordförande Ivan kom till banken. De vill inte öppna kontona till dem då vår styrelse inte är stadgeenligt sammansatt.

Så vi är i desperat behov av fler personer i styrelsen. Det finns två namn föreslagna av valberedningen och dessa har accepterat att bli valda. De två är Helena Moliis och Ulf Rutqvist.

Vi behöver också fastställa medlemsavgiften för nästa år. Styrelsen föreslår oförändrat –

Enskild medlem 250:- , Familj 350:- (boende på samma adress)

För medlemskap i BTR, enskild 200:- Familj 300:-
Den som vill vara medlem i både Hästägareföreningen och BTR betalar 400:- för enskild och 500:- för familj, alltså en rabatt på 50:-. 

Vi misstänker att många har avstått från att anmäla sig på grund av pandemin, men vi vill ge alla möjligheten att påverka. Därför föreslår vi ett digitalt höstmöte på Google Meet samma tid och datum (tors. 26 nov 18.30), med en länk som skickas ut till dem som anmäler att de vill vara med. Anmäler sig gör man till carin.johansson@gravmark.se Skriv då också ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig ifall det blir problem med uppkoppling.

Till dem som vill vara med, men inte kan eller vill delta på länk så erbjuder vi att bli uppringda och lämna sina synpunkter. Sänd i så fall ett sms till Ivan 070-683 16 61.

Mötet har två ärenden:

  1. Val av ledamöter till styrelsen (Föreslagna Helena Moliis och Ulf Rutqvist).
  2. Fastställande av medlemsavgift för 2021

Täcken och priser till pristagarna för Månadens häst genomför vi genom personlig kontakt med pristagarna och ett överlämnande görs efter överenskommelse.

Så tråkigt att vi måste lämna detta besked, men vi hoppas att alla kan acceptera det som en godtagbar lösning och i annat fall får ni höra av er.

Kallelsen kvarstår således, men mötet sker på ett annat sätt.

Med hopp om att vi snart kan se fram emot en ljusare tid.

/Styrelsen för Umåkers Hästägareförening genom Carin