Höstmöte 26/10-21

Höstmöte 26/10-21

Umåkers hästägareförening

Bjuder medlemmar och övriga intresserade till

Höstmöte

Tis 26/10

Kl. 18.30 i Big Spender, Umåker

Program (ca-tider):

18.30     Vi bjuder på tacos och dryck (de som ännu ej blivit medlemmar betalar 140:- )

19.15     Verksamhetschet Monica Ågren från Distriktsveterinärerna i Vännäs med medarbetare svarar på frågor om verksamheten på Umåker. (E-posta in frågor innan till ivan.berglin@mail.se)

Efter detta – sedvanliga höstmötesförhandlingar med fastställande av årsavgift för 2022 som huvudsakligt ärende. Dagordning fås på mötet.

OSA senast 18/10 till

Ivan Berglin

Ivan.berglin@mail.se eller 070-683 16 61 (sms)

Uppdatering av hemsidan

Uppdatering av hemsidan

Hemsidan kommer att uppdateras. Så den kommer att se lite konstig ut en tid framöver. Men allt viktigt kommer att uppdateras på nyheter.

MVH Styrelsen

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag inför årsmötet den 17 juni 2021

Val av styrelsemedlemmar, ordförande och revisorerer.

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 7 ordinarie ledamöter.

Val av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar som är i tur att avgå:

Ivan Berglin, Carin Johansson och Ann Broström.

Följande personer valdes 2020 och har ett år kvar av mandatperioden:

Hans Nordqvist, Susanne Granberg, Linda Långström-Sallinen, Ulf Rutqvist och Helena Moliis.

Valberedningen föreslår följande omval till styrelsen på 2 år:

Carin Johansson och Ann Broström.

Valberedningen föreslår följande omval till styrelsen på 1 år:

Ivan Berglin.

Ordförande på 1 år

Valberedningen förslår omval av Ivan Berglin.

Val av två revisorer:

Valberedningen förslår omval av Ann Gerklev och Monika Johansson.

Valberedningen för Umåkers hästägareförening

Berit Bjuhr, sammankallande

Siv Larsson

Monika Johansson

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE UMÅKERS HÄSTÄGAREFÖRENING Torsdag den 17 Juni 2021 kl. 19.00 Big Spender, Umåker

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET
Vi inleder med fika och för att vi ska kunna
planera så vill vi att ni skickar anmälan med
hur många som kommer och eventuella
matallergier till ivan.berglin@mail.se eller
sms:ar till 070–683 16 61. Anmälan senast
den 13 Juni.

KVÄLLENS PROGRAM
19.00 Kaffe och bröd serveras.
19.15 Årsmötesförhandlingar
På grund av rådande
omständigheter med anledning av
pandemin så kommer vi att
förenkla och förkorta vårt program
till att endast innehålla
årsmötesförhandlingar. Den
sociala samvaron och en god bit
mat får vi spara till ett annat
tillfälle.
Var och en hämtar sit fika och
säter sig på en plats innan mötet
börjar. Vi vill at vi ser till att sprida
ut oss i den väl tilltagna lokalen.

Kom endast om du inte har minsta
symptom.

Tänk på avstånd och handhygien.

Förslag till dagordning:
1 Val av ordförande at leda årsmötets förhandlingar
2 Val av sekreterare för årsmötet
3 Justering av röstlängd (sker normalt genom
närvarolista)
4 Godkännande av dagordning
5 Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
6 Val av två personer at jämte ordföranden justera
protokollet och fungera som röstkontrollanter
7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberätelse
och ekonomisk berätelse.
8 Revisorernas berätelse.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av ledamöter i styrelsen (minst sju)
11 Val av ordförande som utses bland
styrelseledamöterna för en tid av ett år
12 Val av två revisorer (och en suppleant) för en tid av
et år
13 Val av valberedning, varav en sammankallande för
en tid av et år.
14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
15 Övriga frågor som väckts av medlem före eller vid
årsmötet. Sådant ärende kan upptas till avgörande
efter årsmötets godkännande.

 

Möte om Rådslag 2,0

Till alla medlemmar i Umåkers Hästägareförening.

Svensk Travsport står inför en organisationsförändring och Travhästägarna, i egenskap av BAS-organisation, har möjlighet att ha inflytande över detta. 
Vi kommer att ha representation med vid ett möte med Travhästägarna i slutet av månaden och inför detta vill vi ha våra medlemmars synpunkter och kloka tankar med oss i diskussionen.

Därför kallar vi till ett medlemsmöte Torsdag den 22 april klockan 19.00. Mötet kommer att vara digitalt och den som anmäler sig får en länk att ansluta sig till.
Anmälan gör man helst på e-mail till ivan.berglin@mail.se Annars fungerar också sms. 070-6831661 Anmälan senast den 21 april 18.00

Frågan är egentligen mötets enda ärende, men självklart lämnar vi också utrymme för andra frågor, information och förslag.

Detta brev har även gått ut till alla medlemmar med tillhörande bilagor. Kolla även om den hamnat i skräpposten. Sen om ni inte anmält mailadress så gör gärna det så ni inte missar något utskick. Anmäl till adressen ivan.berglin@mail.se

Avseende föreningens årsmöte så avvaktar vi nya besked kring restriktioner som ska komma i början av maj. Vi siktar på att ha ett årsmöte på plats. Som vi längtar!