För att bli medlem i  Umåkers Hästägarförening betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och dina adress.

BTR – 200 kr för helår. (samma konto som ovan) 50 kr rabatt om man löser medlemskap i båda föreningarna. 

Familjekort, 350:- för gifta och sambos och barn under 18 år som bor på samma adress. I fylles med samtliga namn. E-postadress måste anges vid betalning av årsavgiften.