Möte om Rådslag 2,0

Till alla medlemmar i Umåkers Hästägareförening.

Svensk Travsport står inför en organisationsförändring och Travhästägarna, i egenskap av BAS-organisation, har möjlighet att ha inflytande över detta. 
Vi kommer att ha representation med vid ett möte med Travhästägarna i slutet av månaden och inför detta vill vi ha våra medlemmars synpunkter och kloka tankar med oss i diskussionen.

Därför kallar vi till ett medlemsmöte Torsdag den 22 april klockan 19.00. Mötet kommer att vara digitalt och den som anmäler sig får en länk att ansluta sig till.
Anmälan gör man helst på e-mail till ivan.berglin@mail.se Annars fungerar också sms. 070-6831661 Anmälan senast den 21 april 18.00

Frågan är egentligen mötets enda ärende, men självklart lämnar vi också utrymme för andra frågor, information och förslag.

Detta brev har även gått ut till alla medlemmar med tillhörande bilagor. Kolla även om den hamnat i skräpposten. Sen om ni inte anmält mailadress så gör gärna det så ni inte missar något utskick. Anmäl till adressen ivan.berglin@mail.se

Avseende föreningens årsmöte så avvaktar vi nya besked kring restriktioner som ska komma i början av maj. Vi siktar på att ha ett årsmöte på plats. Som vi längtar!

Ett mail damp ner hos oss

…med en fråga ifall vår förening kan verka för att en fullt utrustad hästklinik med möjlighet att genomföra buköppningar vid allvarliga koliktillstånd, kan etableras i Norrland.

Frågan hade aktualiserats av den kolik som drabbade From the Mine för några månader sedan då hela Travsverige höll andan och alla tummar för den lilla grå krigaren. Catarina Norqvist hade fått förklara hur en resa på drygt 60 mil från Umeå till Uppsala med en så sjuk häst, var alldeles för riskabel och därmed blev alla påminda om hur långt hästarna i Norrland har till en klinik som har möjlighet att buköppna.

Varför är det så här? Varför finns ingen akutsjukvård för hästar i Norrland? Om du råkar vara hästägare i Gällivare, blir det dessutom över 100 mil enkel resa till Uppsala och även om både Sundsvall och Boden har schemalagda kirurger på besök, så kan en hästägare aldrig räkna med att få hjälp vid akuta operationer. Och definitivt aldrig om en buköppning behövs.

Vad krävs för att våra hästar ska få åtnjuta samma service som i södra Sverige?

Frågan gick till några av landets mest kompetenta och erfarna kirurger, vilket resulterade i en telefonintervju med Bengt Ronéus och ett utförligt mail från Bengt Johansson. Ingen av dom såg finansiering som det största problemet, utan snarare hur vi skulle kunna behålla kompetent personal till en sådan klinik i Norrland. Detta problem har i sin tur sin grund i vårt magra hästunderlag. Vi har helt enkelt för få hästar i Norrland.

Buköppningar är speciellt krävande när det gäller både personal och kostnader, då eftervården av en opererad häst exempelvis kräver övervakning dygnet runt i några dagar. Långt ifrån alla hästar överlever ändå och till syvende och sist kan det komma att handla om pengar. Man får räkna med att en buköppning går på ca 100 000 kr och även om försäkring finns, blir det en stor kostnad för hästägaren.

Läs hela mailet från Bengt Johansson (länk till anan sida)

Linda Wikström, Evidensias affärsområdeschef Häst, håller med övriga talare om att det är kompetensen som är det största problemet och det gäller även södra delen av landet. Hon berättade att det är en extremt stor utmaning att försöka rekrytera kompetenta kirurger med lång klinisk erfarenhet, vilket är nödvändigt vid avancerad kirurgi som t.ex. buköppningar vid kolik. Trots välutrustade kliniker i södra Sverige, tvingas hon försöka rekrytera utomlands.

Vår största utmaning är alltså tillgången till adekvat kompetens enligt Bengt, Bengt och Linda. Ronéus tyckte ändå att vi borde höra med de veterinärer som redan är verksamma här och på plats. Skulle de vilja ingå i ett kirurgteam? Skulle de kunna? Frågan gick till några av våra lokala hästveterinärer.

Jag fick ett utförligt mail av Ditte Vemming som resulterade i ett nej… ”Jag har assisterat ca 40-50 kolikoperationer och det är tillräckligt många för att veta att sådana ingrepp är ytterst komplicerade och så pass riskfyllda att jag aldrig skulle våga ge mig in på det själv.”

Läs hela mailet från Ditte (länk till annan sida)

Även Maria Conradsson backade inför den tänkta uppgiften och menade att det blir för få fall för att kunna upprätthålla kompetens och locka kompetent personal. ”Jag varken vill, eller kan, ta på mig något sådant. De fåtal buköppningar jag varit med på ligger ett tjugotal år tillbaka.”

Det är hårt att vara norrlänning… Om någon har en nydanande lösning eller ett innovativt förslag som kan göra hästägandet i Norrland mer tryggt – hör av er till föreningen!

Höstmötet blir digitalt

Kära medlemmar i Hästägareföreningen, Umåker!

Vi befinner oss i en alldeles speciell situation på många sätt.

Den pandemi som innebär ett allvarligt hot och de nya, skärpta restriktioner som följer med den gör att vi inte kan hålla vårt höstmöte på det sätt som vi hade önskat.

Förutom att det är tråkigt att inte kunna gratulera våra ”Månadens Häst”-pristagare så innebär det också att vår förening har hamnat i ett dilemma.

Våra stadgar säger att vi ska ha minst 7 ledamöter i styrelsen. Vid det försenade årsmötet blev det endast klart med 6 ledamöter och vi hade således minst en vakans som vi sköt upp till höstmötet. Problemet uppstod när vår kassör, Susanne och ordförande Ivan kom till banken. De vill inte öppna kontona till dem då vår styrelse inte är stadgeenligt sammansatt.

Så vi är i desperat behov av fler personer i styrelsen. Det finns två namn föreslagna av valberedningen och dessa har accepterat att bli valda. De två är Helena Moliis och Ulf Rutqvist.

Vi behöver också fastställa medlemsavgiften för nästa år. Styrelsen föreslår oförändrat –

Enskild medlem 250:- , Familj 350:- (boende på samma adress)

För medlemskap i BTR, enskild 200:- Familj 300:-
Den som vill vara medlem i både Hästägareföreningen och BTR betalar 400:- för enskild och 500:- för familj, alltså en rabatt på 50:-. 

Vi misstänker att många har avstått från att anmäla sig på grund av pandemin, men vi vill ge alla möjligheten att påverka. Därför föreslår vi ett digitalt höstmöte på Google Meet samma tid och datum (tors. 26 nov 18.30), med en länk som skickas ut till dem som anmäler att de vill vara med. Anmäler sig gör man till carin.johansson@gravmark.se Skriv då också ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig ifall det blir problem med uppkoppling.

Till dem som vill vara med, men inte kan eller vill delta på länk så erbjuder vi att bli uppringda och lämna sina synpunkter. Sänd i så fall ett sms till Ivan 070-683 16 61.

Mötet har två ärenden:

 1. Val av ledamöter till styrelsen (Föreslagna Helena Moliis och Ulf Rutqvist).
 2. Fastställande av medlemsavgift för 2021

Täcken och priser till pristagarna för Månadens häst genomför vi genom personlig kontakt med pristagarna och ett överlämnande görs efter överenskommelse.

Så tråkigt att vi måste lämna detta besked, men vi hoppas att alla kan acceptera det som en godtagbar lösning och i annat fall får ni höra av er.

Kallelsen kvarstår således, men mötet sker på ett annat sätt.

Med hopp om att vi snart kan se fram emot en ljusare tid.

/Styrelsen för Umåkers Hästägareförening genom Carin

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2020

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2020

För Hästägareföreningen, Umåker
Torsdag den 26 november kl.18.30 på läktaren Umåker

 

 • Val av styrelseledamot på vakant plats
 • Fastställande av medlemsavgift för 2021

 Dessutom prisutdelning till representanter för de hästar som utsetts
till ”Månadens häst” under 2020.

 •  Januari – Zooropa 
 • Februari – Just Celebration 
 • Mars – Redhot Tap Dancer 
 • April – Mr Golden Quic
 • Juni – From the Mine
 • Juli – Magnifik Brodde
 • Augusti – From the Mine
 • September – Don Viking
 • Maj – Jagger Boko

 

 Vi bjuder på smörgåstårta och vill därför ha in anmälningar med
antal och eventuella allergier senast den 18 november.
Skriv SMS till Ivan 070-683 16 61
eller mail ivan.berglin@mail.se

 

Självklart så agerar vi respektfullt i rådande pandemi, håller
avstånd och kommer endast ifall vi är symptomfria.
Välkomna!
/styrelsen

 

 

Umåkers hästägareförenings årsmöte 2020-09-08

Läktaren på Umåker kl 18.30

Protokoll

 1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar: Ulf Rutqvist valdes till mötesordförande
 2. Val av sekreterare för årsmötet: Ann Broström valdes till mötessekreterare

Justering av röstlängd (sker normalt genom närvarolista): Röstlängden är fastställd

 • Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes
 • Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst: Mötet har utlyst i laga ordning
 • Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och fungera som röstkontrollanter: Siv Larsson och Gunnar Eriksson
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse: Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes
 • Revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse godkändes
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
 • Val av ledamöter i styrelsen (minst sju):

Ett år kvar: Ann Broström, Ivan Berglin och Ann-Charlotte From (begärt att avgå)

I tur att avgå: Carin Johansson, Berit Bjuhr, Roland Berglund, Hans Nordqvist, Catarina Norqvist

och Anna Eldegren-Beijar

Valberedningens förslag till nya ledamöter till styrelsen:

Carin Johansson – omval, går in på fyllnadsval 1 år

Hans Nordqvist – omval 2 år

Susanne Granberg – nyval 2 år

Linda Långström Sallinen – nyval 2 år

Vakant – bordlägges och väljs på höstmötet

 1. Val av ordförande som utses bland styrelseledamöterna för en tid av 1 år: Ivan Berglin valdes till ordförande
 2. Val av två revisorer (och en suppleant) för en tid av 1 år: Omval av Ann Gerklev och Monika Johansson
 3. Val av valberedning, varav en sammankallande för en tid av 1 år. Berit Bjuhr sammankallande, Siv Larsson och Monika Johansson
 4. Styrelsens förslag till verksamhetsplan: Godkändes och rullar över till nästa år p g a convid-19
 5. Övriga frågor som väckts av medlem före eller vid årsmötet. Sådant ärende kan upptas till avgörande efter årsmötets godkännande. Inga övriga frågor har inkommit.

Vid protokollet: Ann Broström

Umeå  2020-09-08

Information

Hejsan alla medlemmar. Här kommer lite info från styrelsen.

Tyvärr så fick vi ju skjuta på årsmötet och ställa in alla aktiviteter som var inplanerade. Vi siktar på att ha årsmötet någon gång i höst. Återkommer med datum.

Dom aktiviteter som var planerade ställdes in pga rådande omständigheter . Vi får väl se när vi kan börja genomföra dem.

Månadens häst utses dock som vanligt men det blir ju ingen utdelnings ceremoni.

Ska försöka hålla er informerade om vad som händer och inte händer.

Ha en skön sommar. Men tänk på avståndet

En sommar hälsning från styrelsen