Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE UMÅKERS HÄSTÄGAREFÖRENING Torsdag den 17 Juni 2021 kl. 19.00 Big Spender, Umåker VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET Vi inleder med fika och för att vi ska kunna planera så vill vi att ni skickar anmälan med hur många som kommer och eventuella matallergier...

Möte om Rådslag 2,0

Till alla medlemmar i Umåkers Hästägareförening. Svensk Travsport står inför en organisationsförändring och Travhästägarna, i egenskap av BAS-organisation, har möjlighet att ha inflytande över detta. Vi kommer att ha representation med vid ett möte med Travhästägarna...

Ett mail damp ner hos oss

…med en fråga ifall vår förening kan verka för att en fullt utrustad hästklinik med möjlighet att genomföra buköppningar vid allvarliga koliktillstånd, kan etableras i Norrland. Frågan hade aktualiserats av den kolik som drabbade From the Mine för några månader sedan...

Höstmötet blir digitalt

Kära medlemmar i Hästägareföreningen, Umåker! Vi befinner oss i en alldeles speciell situation på många sätt. Den pandemi som innebär ett allvarligt hot och de nya, skärpta restriktioner som följer med den gör att vi inte kan hålla vårt höstmöte på det sätt som vi...

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2020

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2020 För Hästägareföreningen, Umåker Torsdag den 26 november kl.18.30 på läktaren Umåker   Val av styrelseledamot på vakant plats Fastställande av medlemsavgift för 2021  Dessutom prisutdelning till representanter för de hästar som...

Umåkers hästägareförenings årsmöte 2020-09-08

Läktaren på Umåker kl 18.30 Protokoll Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar: Ulf Rutqvist valdes till mötesordförandeVal av sekreterare för årsmötet: Ann Broström valdes till mötessekreterare Justering av röstlängd (sker normalt genom närvarolista):...