Bli medlem

För att bli medlem i  Umåkers Hästägarförening betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och dina adress.

BTR – 200 kr för helår. (samma konto som ovan) 50 kr rabatt om man löser medlemskap i båda föreningarna. 

Familjekort, 350:- för gifta och sambos och barn under 18 år som bor på samma adress. I fylles med samtliga namn. E-postadress måste anges vid betalning av årsavgiften.

Planerad Verksamhet 2019

 Hålla regelbundna protokollförda styrelsemöten.

 Anordna Höstmöte och Årsmöte med intressanta och aktuella gäster.

 Vidareuppdatera medlemsregistret med tillhörande kontaktuppgifter.

 Utskick via mail löpande under året med information och nyheter.

 Genom vårt medlemskap i Travhästägarna vara med och påverka på riksplanet. Även ha representation på möten anordnade av Travhästägarna.

 Företräda medlemmar och upprätthålla kontinuerlig kontakt med BTR samt skicka representant till kallade möten.

 Utveckla samarbete med närliggande banors hästägareföreningar.

 Arbeta för att förhandla fram attraktiva medlemserbjudanden. Klara medlemsrabatter i skrivandets stund hos följande företag: O’Learys, Procurator, Laitis, Caparol och Gomaten i Granö.

 Bjuda medlemmar och gästande hästägare på gratis fika i hästägarerummet alla tävlingsdagar förutom lunchtrav.

 Ordna enkel fika utvalda provloppsdagar.

 Utse Månadens Häst alla årets månader, ägda av medlem i föreningen. Hedra utvald häst och dess ägare med täcke till häst och hederspris till ägaren.

 Dela ut hederspris till vinnande häst och dess ägare i Hästägarekannorna på V75, juldagen.

 Utse och hedra medlemmar i kategorierna Årets Häst, Årets Hästägare och vinnande häst i Poängkampen. Prisutdelning sker på Travgalan.

 Delta i Hästens Dag 19 maj på Umåker.

 Ha ett arrangemang på Lyckseletravet under Hästveckan.

 Anordna resa med övernattning till Bergsåker i samband med Sundsvall Open Trot.

 Planera och anordna resa med övernattning till Solvalla i samband med Kriteriet.

 Stötta ponnytravet med sponsring likt 2018.

 Stötta provlopp med innefattande unghästlopp.

 Kan tillkomma flera arrangemang såsom medlemsresor, studiebesök, gästföreläsningar och trivselevent m.m.