Dagordning ordinarie höstmöte för Umåkers Hästägareförening 191120 kl.18.30, Big Spender, Umåker

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justeringspersoner
 4. Närvarolista (röstlängd) upprättas
 5. Godkännande av dagordning
 6. Årsavgift 2019
  (Styrelsen föreslår oförändrat:
  Enskild medlem 250:- , Familj 350:- (boende på samma adress)

För medlemskap i BTR, enskild 200:- Familj 300:-

Den som vill vara medlem i både Hästägareföreningen och BTR betalar 400:- för enskild och 500:- för familj, alltså en rabatt på 50:-. 

 • Nya hemsidan
 • Övriga frågor