Ditte

Hej
Jag har jobbat en del år på remitteringshästdjursjukhus i min karriär – alla med kirurgisk
jour. Jag har assisterat under många operationer och har alltid haft stort kirurgiskt
intresse. Det är absolut inte optimalt att Norrland inte har akutfaciliteter och jag känner
för de hästägare som fått ta bort hästar p.g.a. våldsam kolik utan att de fått en chans.


Man skall komma ihåg att själva möjligheten för kirurgi är en sak (vilket inkluderar en
kirurg, en narkosansvarig och ofta ytterligare en assistent – till alla tider – 24/7 – det är
mycket personaltungt!), men en mycket viktigare del är eftervården. En häst som blivit
kolikopererad skall ha mycket intensiv eftervård och kräver djursjukhusfaciliteter med
ytterst kvalificerad personal.


Man måste också tänka på vad som krävs för att kunna erbjuda det ni efterfrågar och om
efterfrågan är så stor? Hur många hästar blir avlivade för att det är för långt till
remitteringsdjursjukhusen? Mitt intryck är att det inte är så många i Norrland konstigt
nog. Sen skall man tänkta på att tex tarmvred har en väldigt dålig prognos även om man
bor nära djursjukhuset och enbart 30 % av hästarna överlever det första året.
Operationskrävande kolik är mycket allvarligt och har generellt sett inte en bra diagnos.
Det är också påvisat att djursjukhus som inte opererar så många, har mycket sämre
prognos.


Den enda veterinär som är kirurgisk erfaren för att kunna komma till att erbjuda
kolikoperationer i Norrland, är Maria Conradsson. Jag har assisterat till ca 40-50
kolikoperationer och det är tillräckligt för att veta att det är ytterst komplicerat och det
kan presentera så många utmaningar att jag aldrig skulle ge mig på det själv.


För min del har jag inget intresse av att ingå i ett samarbeta som detta. Jag har jobbat
på remitteringshästdjursjukhus och jag vet exakt hur stor kompetens det krävs för att
erbjuda kirurgi på den nivån och den kompetensen finns inte i Norrland i tillräcklig
utsträckning. Det enda alternativet blir i så fall att erbjuda operation och eftervård utan
att ha kompetensen och det är otillräckligt. Jag tror inte att ett sådant initiativ kommer
att rädda särskilt många hästar.


Om man vill ha ett bättre veterinärunderlag i Umeå, så måste man som hästägare också
fundera på hur man agerar. Äger man en klinik och har bra utrustning och anställer
assistenter, så blir priserna högre hos kliniken än hos en veterinär som kommer tillfälligt
från tex Finland eller söderut. Går man till sin lokala veterinär, får den veterinären
möjlighet att utöka sin verksamhet och erbjuda bättre vård.

Mvh Ditte