Till alla medlemmar i Umåkers Hästägareförening.

Svensk Travsport står inför en organisationsförändring och Travhästägarna, i egenskap av BAS-organisation, har möjlighet att ha inflytande över detta. 
Vi kommer att ha representation med vid ett möte med Travhästägarna i slutet av månaden och inför detta vill vi ha våra medlemmars synpunkter och kloka tankar med oss i diskussionen.

Därför kallar vi till ett medlemsmöte Torsdag den 22 april klockan 19.00. Mötet kommer att vara digitalt och den som anmäler sig får en länk att ansluta sig till.
Anmälan gör man helst på e-mail till ivan.berglin@mail.se Annars fungerar också sms. 070-6831661 Anmälan senast den 21 april 18.00

Frågan är egentligen mötets enda ärende, men självklart lämnar vi också utrymme för andra frågor, information och förslag.

Detta brev har även gått ut till alla medlemmar med tillhörande bilagor. Kolla även om den hamnat i skräpposten. Sen om ni inte anmält mailadress så gör gärna det så ni inte missar något utskick. Anmäl till adressen ivan.berglin@mail.se

Avseende föreningens årsmöte så avvaktar vi nya besked kring restriktioner som ska komma i början av maj. Vi siktar på att ha ett årsmöte på plats. Som vi längtar!