Kära medlemmar i Hästägareföreningen, Umåker!

Vi befinner oss i en alldeles speciell situation på många sätt.

Den pandemi som innebär ett allvarligt hot och de nya, skärpta restriktioner som följer med den gör att vi inte kan hålla vårt höstmöte på det sätt som vi hade önskat.

Förutom att det är tråkigt att inte kunna gratulera våra ”Månadens Häst”-pristagare så innebär det också att vår förening har hamnat i ett dilemma.

Våra stadgar säger att vi ska ha minst 7 ledamöter i styrelsen. Vid det försenade årsmötet blev det endast klart med 6 ledamöter och vi hade således minst en vakans som vi sköt upp till höstmötet. Problemet uppstod när vår kassör, Susanne och ordförande Ivan kom till banken. De vill inte öppna kontona till dem då vår styrelse inte är stadgeenligt sammansatt.

Så vi är i desperat behov av fler personer i styrelsen. Det finns två namn föreslagna av valberedningen och dessa har accepterat att bli valda. De två är Helena Moliis och Ulf Rutqvist.

Vi behöver också fastställa medlemsavgiften för nästa år. Styrelsen föreslår oförändrat –

Enskild medlem 250:- , Familj 350:- (boende på samma adress)

För medlemskap i BTR, enskild 200:- Familj 300:-
Den som vill vara medlem i både Hästägareföreningen och BTR betalar 400:- för enskild och 500:- för familj, alltså en rabatt på 50:-. 

Vi misstänker att många har avstått från att anmäla sig på grund av pandemin, men vi vill ge alla möjligheten att påverka. Därför föreslår vi ett digitalt höstmöte på Google Meet samma tid och datum (tors. 26 nov 18.30), med en länk som skickas ut till dem som anmäler att de vill vara med. Anmäler sig gör man till carin.johansson@gravmark.se Skriv då också ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig ifall det blir problem med uppkoppling.

Till dem som vill vara med, men inte kan eller vill delta på länk så erbjuder vi att bli uppringda och lämna sina synpunkter. Sänd i så fall ett sms till Ivan 070-683 16 61.

Mötet har två ärenden:

  1. Val av ledamöter till styrelsen (Föreslagna Helena Moliis och Ulf Rutqvist).
  2. Fastställande av medlemsavgift för 2021

Täcken och priser till pristagarna för Månadens häst genomför vi genom personlig kontakt med pristagarna och ett överlämnande görs efter överenskommelse.

Så tråkigt att vi måste lämna detta besked, men vi hoppas att alla kan acceptera det som en godtagbar lösning och i annat fall får ni höra av er.

Kallelsen kvarstår således, men mötet sker på ett annat sätt.

Med hopp om att vi snart kan se fram emot en ljusare tid.

/Styrelsen för Umåkers Hästägareförening genom Carin