Välkommen till Umåkers hästägareförening

Välkommen till Umåkers hästägareförening

Nyheter

Bli medlem

För att bli medlem i  Umåkers Hästägarförening betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och dina adress. BTR – 200 kr för helår. (samma konto som ovan) 50 kr rabatt...

läs mer

Planerad Verksamhet 2019

 Hålla regelbundna protokollförda styrelsemöten.  Anordna Höstmöte och Årsmöte med intressanta och aktuella gäster.  Vidareuppdatera medlemsregistret med tillhörande kontaktuppgifter.  Utskick via mail löpande under året med information och nyheter. ...

läs mer

Dina förmåner som medlem i Umåkers hästägareförening

Häst & foderbutiken.

 5% på spån

10% på fodertillskott. 

Laitis

10% på hela sortimentet på ordinarie pris.

Procurator

Från 15% hela sortimentet.

Caparol färg

Eget märke på färg 35%

Tapeter 10% – 20%

Penslar 20%

GoMaten i Granö

20% på delikatessostar.

Agria

Nu finns pengar att tjäna på att ha sina hästar försäkrade hos Agria. Alla medlemmar i en förening ansluten till Travhästägarna får 10 procents rabatt på hästförsäkringar.
Samarbetsavtalet mellan Travhästägarna och försäkringsbolaget Agria Djurförsäkringar innebär en ren medlemsnytta för alla som är med i hästägarförening ansluten till Travhästägarna.

Handlar det dessutom om en nytecknad försäkring får den lokala hästägarföreningen en premie på 100 kronor per nytecknad försäkring under förutsättning att försäkringstagaren är medlem i föreningen. Det är pengar som föreningen kan använda på bästa sätt för sina medlemmar.
För föreningarna är kan det här också vara ett sätt att värva nya medlemmar och samtidigt sälja in försäkring vilket i sin tur ger premier till föreningen.

Premien betalas ut via Travhästägarna till respektive förening en gång om året.

Agria Djurförsäkring erbjuder bland annat en specialanpassad försäkring för just travhästar i form av Agria Racing. Den försäkringen täcker över 50 olika sjukdomar och skador.
Läs mer om Agrias hästförsäkringar.

Galleri