Månadenshäst Maj

Love of Mine

Ägare: Stall Grå & Magnuz Cederroth

Tränare: Catarina Norqvist

Foto: Jenny Rehnman

Månadenshäst Juni

Gurra Palema

Ägare: Firma Jonssons Hästgård

Tränare: Thule Jonsson

Foto: Jenny Rehnman

Månadenshäst Juli

From the Mine

Ägare: Stall Grå HB

Tränare: Catarina Norqvist

Foto: Jenny Rehnman

Månadenshäst Augusti

Vännfors Stjärna

Ägare: Sven Olov Nordli

Tränare: Mats Gällerstedt

Foto: Jenny Rehnman

Månadenshäst September

Don Viking

Ägare: Donnans Hästar

Tränare: Stefan Dellbro

Foto: Jenny Rehnman