Umåkers hästägareförening

Protokoll  Höstmöte

Datum: 2019-11-20  Tid: 18.30

Plats: Big Spender, Umåker

Närvarande: 21 st

1. Val av ordförande på mötet: Berit Bjuhr

2. Val av sekreterare för mötet: Ann Broström

3. Val av justerare: Stig-Erik Renkonen och Lena Åström

4. Närvarolista (röstlängd) upprättas.

5. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes

6. Årsavgift 2020: Årsavgiften blir oförändrad. Enskild medlem 250 kr, Familj 350 kr (boende på samma adress).

För medlemskap i BTR: Enskild medlem 200 kr

Den som vill vara medlem i både Hästägareföreningen och BTR betalar enskild medlem 400 kr och familj 500 kr, alltså en rabatt på 50 kr.

7. Hemsidan: Nya hemsidan är klar och Ivan Berglin höll en presentation av den. Dock har vi problem med bilderna till månadens häst (upphovsrätt), Ivan försöker lösa det.

8. Övriga frågor: Utskick från hästägareföreningen som inte når medlemmar, beror på att e-posten hamnar i skräpposten, som är var och ens ansvar att titta igenom. Dessutom läggs mycket av utskick upp på hemsidan och FB-sidan

Kvällen avslutades med att vi tittade på filmen Tandrasparen med det blå pulvret

För hästägareföreningen

Ann Broström, sekreterare

Stig-Erik Renkonen, justerare                                                                 Lena Åström, justerare