Protokoll

Protokoll 2020-03-03

Umåkers hästägareförening

Protokoll sammanfattning

Styrelsemöte

Datum: 2020-03-03

Plats: hos Ann Broström, Mariehemsvägen 25 L, Umeå

Tid: 18.30

Närvarande: Berit Bjur, Lotta From, Carin Johansson, Ann Broström, Hans Nordqvist, Roland Berglund, Ivan Berglin

 

Dagordning

1.                        Medlemmar: Folk har börjat betala in medlemsavgifterna

2.                        Ekonomi: Lotta drog rapporten för balans- och resultaträkningen

3.                        Rapporter:

a                         Travgalan: Uppskattade priser och jättefint tacktal av årets hästägare

b                         Föreningsmötet  25 feb: Banbelysning, säkerhetsspår och föreningslokalen togs upp

c                         Månadens Häst / Täcken: Januari=Zooropa, Februari =Just Celebration

4.                        Årsmöte:  Robert K, Mikael M klara – Dagordning  – Mat från Droskan – Anmälan till                Berit senast ons 18 mars

5.                       Tillkomna medlemsrabatter: Droskan 15%

6.                        Bemanning  Hästägarerum: 8 mars= Carin, 20 mars= Ivan & Ann, 5 april= Ann

7.                        Förfrågan av Anna Eidegren Beijar ang ersättning. Berit ringer o meddelar Anna.

8.                      Strategi 2020 – grundplan

9.                      Nästa möte: Bestäms av nya styrelsen

10.                     Gemensam utekväll för styrelsen  istället för blommor

11.                     Övriga frågor: Ann hade förfrågan från Sleipner Umåker om vi ville vara med på arrangemanget  föreläsning med Veikko Haapakangas som berättar om sin tid i Frankrike hos Jean-Michel Bazire. Stallbaren Umåker, lördag 14 mars kl. 14:00. Kaffe o bulle bjuds det på.

Umeå 2020-03-10  Ann Broström