Umåkers hästägareförening

Protokoll sammanfattning

Styrelsemöte

Datum: 2019-11-05

Tid: 18.30

Plats: Stall Stefan Johansson, Umåker

Närvarande: Berit Bjur, Catarina Norqvist, Lotta From, Carin Johansson, Ann Broström, Hans Nordqvist, Roland Berglund, Ivan Berglin

1. Medlemmar: 1 ny. 127 totalt varav 89 är röstberättigade

2. Ekonomi: Lotta rapporterade

3. Rapporter: a).  Lotta informerar från BTRs höstkonferrens:

 b) Träff med Robert K och övriga föreningar : MYCKET togs upp och Robert informerade om kommande planer för Umåker,

 c) Hemsidan: Saker som ska in: Protokollsammanfattning från styrelsemöten +stadgar. Ann har fått access till FB-sida av Gunilla

 d) Månadens häst: Mr Golden Quick

4.  Höstmöte: fortsatt planering. – inbjudan har gått ut – dagordning – anmälan senast 14/11. Carin tar kontakt med Susanne inför höstmötet.

5.  Skrivelse från bl.a. Travhästägarna ang prispengar/ förfogande av dessa: Vi stöttar dom

6.  Denningerutredningen: Tråktigt att få veta det med så kort varsel, att dom ska komma till Umåker 2019-11-07, ingen kan gå från oss- Skickat en skrivelse till Robert o Anders om det. Försöka länka ut artikeln.

7.  Onsdag 25 dec  Winter Trot Classic, Fika V75  i baren läktaren-NEJ, någon annan kan få ta den

8.  Bemanning hästägarerummet  8/11 (Norrlands elitserie final) & 18 nov (sax)  & 6 dec (sax): Carin/Ann tar den 8/11. Berit ev 18/11 och Ann den 6/12.  Tillägg, det kom riktigt mycket folk tack vare annonsen i travprogrammet 8 nov , jätteskoj!

9.  Övrigt: Nedläggning Evedensia, Olika åsikter. Dyrt. Billigare att åka till Finland, kan bli bättre med privat aktör. Träff inför Hästens Dag hålls den 19/11-ingen kan delta från oss. Travhästägarnas möte i Sth 7/11-ingen kan delta från oss. Hästägarkannorna:: Täcken via Agria gm Micke, glaskaraffer ordnar Carin

10. Nästa möte efter höstmötet: I slutet på januari, återkommer om datumförslag

Ann Broström

2019-11-13