Styrelsen

Berit Bjur

Berit Bjur

Ordförande

0734-25 59 44

Mail

Hans Nordqvist

Hans Nordqvist

Vice Ordförande

090-603 54

Mail

Ann Broström

Ann Broström

Sekreterare

073-0732349

Mail

Ann-Carlotte From

Ann-Carlotte From

Kassör

 070-694 97 75

Mail

Catarina Norqvist

Catarina Norqvist

Ledamot

076-36 36 146

Mail

Ivan Berglin

Ivan Berglin

Ledamot

 070-683 16 61

Mail

Carin Johansson

Carin Johansson

Ledamot

070-438 58 58

Mail

Roland Berglund

Roland Berglund

Ledamot

 090-604 87

Mail

Anna Eidegren Beijar

Anna Eidegren Beijar

Ledamot

076-112 87 98

Mail