Hej
Om man sammanfattar problematiken så är det så här;


För att driva akutkirurgi som det ju ofta rör sig om, så hänger det sig oftast på personalkapacitet.
Bygga ett djursjukhus som har utrymmen och utrustning att göra det som behövs kostar visserligen
en slant men är fullt möjligt. Men att bemanna är problemet.


På djursjukhuset jag jobbar har vi 7 veterinärer som går runt på schema och vi har 12
djursjukvårdare, samt ett antal djurvårdare. Trots att vi är så många kan vi inte ha dygnetruntjour. Vi
har telefonen öppen 08.00-21.00 och sista patienten får komma kl 22.00. Övrig tid hänvisar vi till ett
större djursjukhus 10 mil bort.


Vid behov har vi personal kvar hela natten men med de arbetstidslagar som gäller kan detta bara
vara undantagsvis. Det finns stränga regler för dygnsvila och veckovila. Så ska man hålla en
verksamhet som är inom lagens ramar och dygnet runt är det mycket personalkrävande. Och då
gäller det ju att hålla denna personal sysselsatt när det inte är jourfall. Så skulle jag gissa kanske
man behöver vara 10 veterinärer och runt 15 djursjukvårdare för att dra runt en dygnet runt jour.


Dessutom måste ju dessa veterinärer ha en kompetens att göra ingreppen. Kolikkirurgi som ju var det
Du hänvisade till är ganska komplicerad. Det kräver mycket träning och erfarenhet för att få dessa
hästar att överleva. Nu tror jag inte att alla 10 veterinärerna behöver ha den kompetensen – kommer
det ett sådant fall kan man säkert ha en erfaren som bakjour till en mindre erfaren. Men det är också
en kostnad – att jobba full tid och sedan vara standby om något händer är jobbigt. Man är ju inte
ledig på riktigt och idag gör inte veterinärerna det utan ersättning. Så frågar Du mig tror jag att det är
en svår nöt att knäcka.


Idag kostar det minst 70000 att göra en kolikoperation – ibland 100000. Det kräver alltså djurägare
som beredda och lägga sådana summor. I djurtäta delar av landet som Skåne finns det många
potentiella hästar som kan tänka sig att lägga dessa pengar. Men även om ett djursjukhus någonstans
mitt i Norrland etablerades så blir det kanske för litet underlag. Visserligen är många hästar
försäkrade men det blir en rätt stor peng ändå. From The Mine hade säkert spenderat detta om det
varit nödvändigt men många mindre framgångsrika hästar kommer nog avstå.


Kanske detta täcker upp Dina frågor


Mvh
Bengt Johansson