Valberedningens förslag inför årsmötet den 17 juni 2021

Val av styrelsemedlemmar, ordförande och revisorerer.

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 7 ordinarie ledamöter.

Val av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar som är i tur att avgå:

Ivan Berglin, Carin Johansson och Ann Broström.

Följande personer valdes 2020 och har ett år kvar av mandatperioden:

Hans Nordqvist, Susanne Granberg, Linda Långström-Sallinen, Ulf Rutqvist och Helena Moliis.

Valberedningen föreslår följande omval till styrelsen på 2 år:

Carin Johansson och Ann Broström.

Valberedningen föreslår följande omval till styrelsen på 1 år:

Ivan Berglin.

Ordförande på 1 år

Valberedningen förslår omval av Ivan Berglin.

Val av två revisorer:

Valberedningen förslår omval av Ann Gerklev och Monika Johansson.

Valberedningen för Umåkers hästägareförening

Berit Bjuhr, sammankallande

Siv Larsson

Monika Johansson